STRONA GŁÓWNA
 Kontakt
 Informacje o GCI
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 CV i list motywacyjny (wzory)
 Szkolenie
 Szkoły / Uczelnie
 Rolnictwo
 Etapy rejestracji działalności gospodarczej
 • Etapy rejestracji działalności gospodarczej

  Etapy rejestracji działalności gospodarczej:

  1. nazwa firmy

  2. przedmiot działalności ( zbiór wszystkich ujętych w klasyfikacji rozdziałów działalności; nie ma potrzeby ograniczania się do jednej; należy wybrać wszystkie które będą przedmiotem działania)

  3. siedziba firmy

  4. data rozpoczęcia

  5. niezbędne fundusze

  6. zgłoszenie działalności w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania

  7. nadanie numeru statystycznego REGON ( Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej)

  8. założenie konta w banku

  9. wybór formy prowadzenia księgowości ( karta podatkowa; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; księga przychodów i rozchodów; pełna księgowość)

  10. zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym