STRONA GŁÓWNA
 Kontakt
 Informacje o GCI
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 CV i list motywacyjny (wzory)
 Szkolenie
 Szkoły / Uczelnie
 Rolnictwo
 Etapy rejestracji działalności gospodarczej
 • Szkoły / Uczelnie

  W GCI można otrzymać informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych uczelniach.

  oto wybrane adresy stron uczelni:

        Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                                          filia w Radomiu

         Katolicki Uniwersytet Lubelski

                                          filia w Stalowej Woli


        Politechnika Lubelska

        Akademia Rolnicza-Lublin

        Akademia Medyczna-Lublin

        Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

        Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

        Politechnika Rzeszowska

        Uniwersytet Rzeszowski

        Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

        Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

        Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

        Politechnika Świętokrzyska-Kielce

        Akademia Świętokrzyska-Kielce 

        Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Strony innych uczelnii można znaleźć na www.studia.pl


  szkoły ponadgimnazjalne:      

   Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku       

   Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach        
  Ogrodowa 6
             23-310 Modliborzyce

  Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
  Jana Pawła II 1
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 0158720356, fax 0158720032

  Zamoyskiego 68
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 0158720843, fax 0158720843

  Ogrodowa 22
  23-300 Janów Lubalski