STRONA GŁÓWNA
 Kontakt
 Informacje o GCI
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 CV i list motywacyjny (wzory)
 Szkolenie
 Szkoły / Uczelnie
 Rolnictwo
 Etapy rejestracji działalności gospodarczej
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Modliborzycach
  ul. Pilsudskiego 63,
  tel./fax: (015) 8715946
  e-mail: gcimce@interia.pl


  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Modliborzyce. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"

  Gminne Centrum Informacji w Modliborzycach świadczy usługi przez 6 dni w tygodniu;w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 17.30 , soboty od 7.30 do 13.30.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, kserowania, drukowania
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  ewentualne miejsce na zdjecie

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy
  gminy Modliborzyce, powiatu, przejezdni, w szczególności
  młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy,
  przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy
  Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa lubelskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE

                                  Zapraszamy!